Chcete, aby Váš miláčik hral vo filme či v reklame? Registráciou do databázy PETCASTING získate možnosť, že práve Vášho miláčika vyberieme do jedného z množstva projektov, ktoré obsadzuje naša castingová agentúra pre zvieratá. Na registráciu potrebujete dve fotografie Vášho miláčika (portrét a celá postava) a pár minút na vyplnenie formuláru.

KONTAKTNÉ ÚDAJE


Vaše meno:*
Telefón:*
E-mail:
Mesto / Krajina:
Schopnosť byť k dispozicí:
Potreba dohodnutia vopred:

ZVIERA NA REGISTRÁCIU

Meno zvieraťa:
Meno zvieraťa (v rodokmeni):
Typ zvieraťa:
Plemeno psa:
Plemená mačiek:
Napíšte typ zvieraťa:
Iné plemeno:
Dátum narodenia:*
 / 
 / 
Pohlavie:*
Váha:
Výška:
Dĺžka:
Označenie zvieraťa:
Čip / označenie:
Vzťah k iným ľuďom:
Vzťah k iným zvieratám:
Typ motivácie:
Špeciálne znaky:
Ďalšie informácie:
Ste ochotný vaše zviera ostrihať/obliecť?:

KATEGÓRIA REGISTRÁCIE V DATABÁZE

Cvičené zviera, vie predvádzať zaujímavé kúsky:
Nahrajte foto - tvár Vášho zvieraťa:*
Nahrajte foto - celú postavu z profilu:*
Komparz/Iné:
Napíšte stručnú charakteristiku zvieraťa:
Súhlasím s podmienkami registrácie*